Qualitats

QUALITATS

  • Inscrits a l’Agència de Residus de Catalunya amb el codi T-434 i codi Nima 4300061497.
  • Disposem de Registre Agrari, per transportar productes agraris.
  • Disposem de Registre Sanitari, per poder transportar mercaderies alimentàries.